Produkty

Unifony

Unifon cyfrowy Laskomex LM8W biały

 

 

Regulacja głośności


Unifon wyposażony jest w przełącznik, który służy do skokowej regulacji głośności (głośno, cicho) lub wyłączenia aparatu.

 

Przyciski funkcyjne


Standardowo unifony LM-8 wyposażone są w przycisk do otwierania drzwi, którego wciśnięcie powoduje uruchomienie elektrozaczepu.

Przycisk ten aktywny jest tylko podczas rozmowy. Wybrane modele mogą być wyposażone w dodatkowy przycisk, który najczęściej służy do uruchomienia napędu bramy wjazdowej.

Przycisk ten może pracować w dwóch trybach: aktywny zawsze lub aktywny tylko podczas rozmowy.

 

Powiązane urządzenia


• PW-1 - moduł dodatkowej sygnalizacji wywołania
• PW-2 - moduł dodatkowej sygnalizacji wywołania
• MSB-12 - moduł sterowania bramą
• MSB-13 - moduł sterowania bramą

 

 

Uwagi


• Wyjście BR to wyjście przycisku sterowania bramą typu OC.
Wciśnięcie przycisku sterowania napędem bramy powodu-
je zwarcie zacisku BR do masy.


• Przycisk sterowania napędem bramy pracuje w dwóch try-
bach: zawsze aktywny, aktywny w czasie rozmowy. Tryb
pracy ustala położenie zwory JP2.

 

 

 


Dane techniczne


Stopień ochrony: IP30
Wymiary: 210x55x45 mm

 

Opis zacisków


L+ - linia audio
L- - linia audio
BR -sterowanie napędem bramy*
* dotyczy unifonu LM-8/W/1 i LM-8/W/7

 

 powrót ››