Produkty

Panele zewnętrzne

CD4000

CD4000 - Cyfrowy panel wideo-domofonowy

Przeznaczenie

System CD-4000 przeznaczony jest do budynków mieszkalnych, biur i obiektów użyteczności publicznej. Doskonale nadaje się do zamkniętych osiedli mieszkaniowych. Może obsłużyć do 15 furtek lub bram w ogrodzeniu oraz do 64 klatek lub budynków, przy czym do każdej klatki może prowadzić maksymalnie do 15 wejść. Dostępny jest w wersji audio i wideo.

Elektroniczna lista lokatorów

W domofonie można utworzyć listę zawierającą nazwiska mieszkańców. Użytkownik domofonu może wybrać z z listy nazwisko lokatora, z którym chce się połączyć. Pole z nazwiskiem można pozostawić puste, w takim przypadku na liście widoczny będzie jedynie numer mieszkania.

Komunikaty głosowe

Domofon CD-4000 wyposażony jest w komunikaty głosowe, które informują użytkownika o tym, jakie operacje wykonuje aktualnie domofon.

Mechaniczna klawiatura

W domofonie została użyta klawiatura mechaniczna, zaprojektowana przez inżynierów firmy Laskomex specjalnie do urządzeń domofonowych. Podświetlane od spodu klawisze są doskonale widoczne w nocy. Znajdują się na nich oznaczenia, które ułatwiają korzystanie z domofonu osobom niewidomym.

Zamek szyfrowy i klucze elektroniczne

Klawiatura domofonu pełni rolę zamka szyfrowego. Użytkownicy mogą otwierać drzwi lub uruchomić napęd bramy wjazdowej podając kod składający się z 4, 5 lub 6 cyfr. Drzwi lub bramę można również otwierać przy pomocy zbliżeniowego klucza RFID w standardzie UNIQUE 125 kHz.

Kontrola dostępu

Domofon pozwala na zbudowanie hierarchicznej struktury uprawnień dostępu, na czele której stoi właściciel obiektu. Każdy panel można przypisać do jednej z czterech stref, następnie każdemu użytkownikowi nadać prawa do otwierania furtki i bramy w każdej z nich.

Nastawy indywidualne

Domofon CD-4000 pozwala na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą oni niezależnie ustawić takie parametry jak liczbę dzwonków, głośność wywołania czy powiadomienia o użyciu kodu lub klucza elektronicznego.

Współpraca z innymi systemami cyfrowymi

Domofon CD-4000 może współpracować z domofonami CD- 2502, CD-3100 i CD-2600. Dzięki temu można budować rozległe systemy domofonowe i wideodomofonowe.

 powrót ››